Våre godkjenninger

Vi i Vikan sveis har erfarne ansatte med alle kurs og sertifikater for å gjennomføre en trygg og effektiv jobb.  

Kompetanse

Alle ansatte med fagbrev har nødvendige kurs og sertifikater for sveising av høykvalitets stål og aluminium.
Maskinering, dreiing og fresing.
Det gis alltid spesiell opplæring i forbindelse med vanskelig og farlig arbeid, samt arbeid i høyden.

Ytelsessertifikat 0435-CPR-0033

Vikan Sveis AS har godkjenning for CE- merking av stålkonstruksjoner
Dette sammen med at vi er godkjent sakkyndig virksomhet, gjør at vi kan konstruere, produsere og godkjenne spesialtilpasset løfteutstyr etter kunders ønske.

NS-EN 1090-2

Vikan Sveis AS har godkjenning for tilvirkning av bærende stål og aluminium-konstruksjoner

Ansvarsrett

Vikan Sveis AS har godkjenning for utførelse av montering av bærende metall og betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1


Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Sakkyndig virksomhet

Vikan Sveis AS har godkjenning og sertifikat for sertifiseringer som sakkyndig virksomhet i følgende klasser under S2:


G4: Bro og traverskraner
G7 : Vinsjer, spill og taljer
RX : Alle typer løfteredskaper

MX: Masseforflytningsmaskiner